چهارشنبه 27 دی 1396 | صفحه اصلی | درباره ما | RSS
26

بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از پایانه اتوبوسرانی جنوب پایتخت

 

 

  • بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از پایانه اتوبوسرانی جنوب پایتخت
  • بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از پایانه اتوبوسرانی جنوب پایتخت
  • بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از پایانه اتوبوسرانی جنوب پایتخت
  • بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از پایانه اتوبوسرانی جنوب پایتخت
  • بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از پایانه اتوبوسرانی جنوب پایتخت
  • بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از پایانه اتوبوسرانی جنوب پایتخت
  • بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از پایانه اتوبوسرانی جنوب پایتخت
  • بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از پایانه اتوبوسرانی جنوب پایتخت
  • بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از پایانه اتوبوسرانی جنوب پایتخت
  • بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از پایانه اتوبوسرانی جنوب پایتخت
تعداد مشاهده خبر: (341)
گروه خبر: گزارش تصویری
کد خبر: 117647