چهارشنبه 27 دی 1396 | صفحه اصلی | درباره ما | RSS
29

بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از فرودگاه امام خمینی(ره)


 

  • بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از فرودگاه امام خمینی(ره)
  • بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از فرودگاه امام خمینی(ره)
  • بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از فرودگاه امام خمینی(ره)
  • بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از فرودگاه امام خمینی(ره)
  • بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از فرودگاه امام خمینی(ره)
  • بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از فرودگاه امام خمینی(ره)
  • بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از فرودگاه امام خمینی(ره)
  • بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از فرودگاه امام خمینی(ره)
  • بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از فرودگاه امام خمینی(ره)
  • بازدید رئیس ستاد هماهنگی خدمات‌سفر از فرودگاه امام خمینی(ره)
تعداد مشاهده خبر: (496)
گروه خبر: گزارش تصویری
کد خبر: 117715