چهارشنبه 27 دی 1396 | صفحه اصلی | درباره ما | RSS
29

تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )

یکی از موزه‌های شهر تهران است. این بنا خانه‌ای تاریخی مربوط به دوره قاجار است و در تهران، خیابان سی تیرجای گرفته است.

موزه آبگینه موزه تخصصی شیشه و سفال است.

 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
 • تهران؛ موزه آبگینه(موزه تخصصی شیشه و سفال )
تعداد مشاهده خبر: (4584)
گروه خبر: گزارش تصویری
کد خبر: 87884