0

سفالگری یکی از کهن‌ترین هنرهای بشری است و براساس آنچه در متون تاریخی به قلم مورخانی چون "عباس اقبال آشتیانی" و "باستانی پاریزی" آمده است، ایرانیان نخستین قومی بودند که این هنر را ابداع و از ظروف سفالی استفاده کردند.

هنر سفالگری در گذشته پیشه‌ای پررونق بوده و به قول "تاورنیه" شمار کسانی که در بعضی از شهرها به آن اشتغال داشتند، به چندصد تن می‌رسیده است. شهرها و روستاهای فلات مرکزی ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی و دسترسی به ماده اولیه مرغوب‌تر، بیشتر به این حرفه اشتغال داشتند.

در این میان تلاش محققان و هنرمندان شهرضایی سبب شد تا ارزش‌های سفال این شهرستان شناخته شود، در طول سالیان متمادی هنرمندان و فعالان فرهنگی شهرضا بر ضرورت ایجاد ساز و کاری برای معرفی این هنر اصیل تأکید کردند تا اینکه در در اواخر شهریور سال ۹۶، شهرضا به عنوان شهر ملی سفال معرفی شد .

 

شگفتی های طبیعت در منطقه گردشگری طسوج

مقاله قبلی

شاهرود،سرزمین پنج اقلیم

مقاله بعدی

0 دیدگاه

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. بخش‌های الزامی مشخص شده اند. *