میراث‌فرهنگی
در نامه‌‌ای از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

مراتب ثبت ملی 31 اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به استاندار فارس ابلاغ شد

0
مراتب ثبت ملی 31 اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به استاندار فارس ابلاغ شد

به‌گزارش میراث‌آریا، در متن نامه دکتر علی‌اصغر مونسان به عنایت‌الله رحیمی آمده است:

«در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام‌نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیئت وزرا، بند «ج» از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آئین‌نامه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین‌نامه مدیریت، سامان‌دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی‌تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران، مراتب ثبت 31 اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به شرح زیر، پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می‌شود.

 1. قلمدان کشویی، ابراهیم شیرازی (شماره اموالی: 367)، شماره ثبت 1557، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 2. قلمدان کشویی لاکی بر زمینه مشکی، ابراهیم شیرازی (شماره اموالی: 370)، شماره ثبت 1558، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 3. قلمدان لاکی، فتح‌الله شیرازی (شماره اموالی: 373)، شماره ثبت 1559، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 4. قلمدان جعبه‌ای لاکی زرافشان (شماره اموالی: 391)، شماره ثبت 1560، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 5. قلمدان کشویی لاکی، صادق الوعد 1 (شماره اموالی: 394)، شماره ثبت 1561، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 6. قلمدان کشویی لاکی، صادق الوعد 2 (شماره اموالی: 392)، شماره ثبت 1562، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 7. قلمدان کشویی لاکی بر زمینه قهوه‌ای (شماره اموالی: 393)، شماره ثبت 1563، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 8. قلمدان کشویی لاکی با نقش برگ (شماره اموالی: 603)، شماره ثبت 1564، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 9. قاب  آئینه لاکی هشت ضلعی (شماره اموالی: 372)، شماره ثبت 1565، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 10. قاب  آئینه لاکی بیضی شکل (شماره اموالی: 371)، شماره ثبت 1566، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 11. جعبه آرایش لاکی 1 (شماره اموالی: 390)، شماره ثبت 1567، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 12. جعبه آرایش لاکی 2 (شماره اموالی: 609)، شماره ثبت 1568، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 13. جعبه آرایش لاکی 3 (شماره اموالی: 389)، شماره ثبت 1569، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 14. تابلوی نقاشی، محمدحسین شیرازی (شماره اموالی: 908)، شماره ثبت 1570، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 15. تابلوی نقاشی، محمدحسین شیرازی (شماره اموالی: 909)، شماره ثبت 1571، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 16. تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: 933)، شماره ثبت 1572، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 17. تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: 935)، شماره ثبت 1573، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 18. تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: 922)، شماره ثبت 1574، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 19. تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: 913)، شماره ثبت 1575، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 20. تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: 930)، شماره ثبت 1576، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 21. تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: 910)، شماره ثبت 1577، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 22. تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: 938)، شماره ثبت 1578، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 23. تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: 565)، شماره ثبت 1579، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 24. تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: 919)، شماره ثبت 1580، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 25. تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: 932)، شماره ثبت 1581، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 26. تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: 921)، شماره ثبت 1582، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 27. تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: 923)، شماره ثبت 1583، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 28. تابلوی نقاشی زن گرجستانی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: 899)، شماره ثبت 1584، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 29. تابلوی نقاشی زن گرجستانی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: 561)، شماره ثبت 1585، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 30. تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: 578)، شماره ثبت 1586، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،
 31. تابلوی نقاشی، لطفعلی صورتگر (شماره اموالی: 918)، شماره ثبت 1587، مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸،

محل نگهداری: استان فارس، شهرستان شیراز، شهر شیراز، میدان شهرداری، موزه پارس.

 

خوانندگان این خبر، این‌ها را هم خوانده‌اند:

0 دیدگاه

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. بخش‌های الزامی مشخص شده اند. *