میراث‌فرهنگی
از سوی دکتر مونسان انجام شد

ابلاغ معیارهای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول

0
ابلاغ معیارهای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول

به‌گزارش میراث‌آریا، در متن نامه دکتر علی‌اصغر مونسان آمده است: «در راستای تکلیف قانونی وزارت به‌موجب بند 6 ماده 3 قانون اساس‌نامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب 1367/2/1، ماده 15 قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی‌فرهنگی مصوب 1398/4/2 و دیگر قوانین مرتبط با موضوع ثبت آثار، به پیوست معیارهای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول ابلاغ می‌گردد. مقتضی است منطبق بر معیارهای ابلاغی، با رعایت تشریفات قانونی اقدام لازم به‌عمل آید.»

در این ابلاغیه علاوه بر آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول، بناها، تأسیسات، اماکن و فضاهایی که نشان‌‌دهنده تحولات شاخص و ارزشمند معماری، شهرسازی یا صنعت در دوره معاصر باشد، بناها، تأسیسات، اماکن و فضاهایی که نشان‌‌دهنده الگوهای شاخص و واجد ارزش معماری و شهرسازی باشد، آثار معماری و شهرسازی دوره معاصر کشور، ساخته شده توسط معماران و شهرسازان شهیر که ارزش و اهمیت آن‌ها به تأیید شورای ملی ثبت آثار برسد، اماکنی که بر اساس مستندات مورد تأیید شورای ملی ثبت آثار، مکان رخداد مهم سیاسی یا اجتماعی یا اقتصادی یا مذهبی یا اعتقادی یا فرهنگی یا نظامی بوده‌اند، و مناظر فرهنگی و آثاری که توأما به‌وسیله انسان و طبیعت ایجاد شده‌اند و به لحاظ تاریخی، فرهنگی، منظری، زیبایی‌شناسی یا مردم‌شناسی دارای ارزش برجسته است، واجد ارزش ثبت در فهرست آثار ملی یا فهرست آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی خواهند بود.

معیارهای کلی ثبت آثار به‌موجب قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب 1309 و تبصره 2 قانون مدیریت خدمات باستان‌شناسی، موزه و ...، مصوب 1323 مجلس شورای ملی و معیارهای کلی ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول به‌موجب قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352 مجلس شورای ملی، ابلاغ شده است.

بر اساس این ابلاغیه، ثبت آثار در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط، از جمله آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی، مستند به قوانین فوق، بر اساس قدمت آثار یا اهمیت تاریخی یا شأن ملی اثر (صرف‌نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آثار) خواهد بود که تشخیص مصادیق آن بر عهده وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

بریان یکی از معروف‌ترین مواریث معنوی اصفهان

مقاله قبلی

30 عنصر در فهرست ملی میراث‌فرهنگی ناملموس ثبت شد

مقاله بعدی

خوانندگان این خبر، این‌ها را هم خوانده‌اند:

0 دیدگاه

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نمی‌شود. بخش‌های الزامی مشخص شده اند. *