در نامه‌های جداگانه از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام شد

ابلاغ مراتب ثبت ملی 7 اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار تهران

میراث‌فرهنگی