عصر امروز انجام شد

بازدید دکتر مونسان از نمایشگاه شهرها و روستاهای جهانی صنایع‌دستی / رونمایی از ماکت 2 کتاب و یک اثر نفیس

صنایع‌دستی