از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

مراتب ثبت ملی 19 اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار فارس ابلاغ شد

میراث‌فرهنگی