معاون گردشگری در نشست رتبه‌بندی مقاصد گردشگری روستایی:

همه روستاها هدف گردشگری هستند

گردشگری